Wensen Lokale DAB vanaf 2024

In het voorjaar van 2023 heeft de NLPO een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de
ervaringen met de tijdelijke DAB allotments in Laag 6, als voorbereiding op de
definitieve landelijke uitrol die voorzien is voor 2024. In Juni is hierover een persbericht
uitgegaan met de belangrijkste conclusies – zie https://www.nlpo.nl/nieuws/nlpo-verkent-
opties-uitrol-definitieve-dab-netwerk/ .

Helaas is het door de gebruikte systematiek en rapportage niet mogelijk om met getallen
onderbouwde conclusies te trekken. Dit is jammer, aangezien dit een beter inzicht kan
geven in hoeverre de conclusies ook echt gedragen worden door de vergunninghouders,
en of er daarbij wellicht belangrijke verschillen zijn tussen publieke en ‘commerciële’
stations. Daarom is een poging gedaan om de gedachten over de toekomstige uitrol van Lokale DAB in Nederland meer gedetailleerd in kaart te brengen.

Getracht is om met een vragenlijst de verschillende aspecten die daarbij overwogen dienen te worden langs te gaan. Doel is een duidelijk beeld te krijgen hoe de definitieve lokale DAB ensembles naar tevredenheid van de publieke en commerciële stations kunnen worden gerealiseerd.

We publiceren nu het rapport met de resultaten van dit onderzoek.

Het doel is een objectief beeld te kunnen geven van de wensen die leven rond lokale DAB,
opdat een groot draagvlak kan worden verkregen voor het te voeren beleid. Het rapport
zal dan ook worden ingezonden als reactie op de internet consultaties door de overheid.

Eindhoven, 28 oktober 2023