Welkom op DAB Lokaal Nederland !

Sinds 2020 is in Nederland een start gemaakt met lokale uitzendingen op DAB !

Voor 22 gebieden bestaande uit één of meer gemeenten die een zekere verbondenheid met elkaar hebben kunnen publieke lokale omroepen én niet-publieke (volgens de mediawet ‘ commerciële’)  omroepen een vergunning aanvragen om op DAB uit te zenden. In ieder zogenaamd ‘Allotment’ is er plaats voor maximaal 12 verschillende radiostations. Niet in alle gebieden zijn er 12 stations op DAB bijgekomen, maar er is een flink aantal nieuwe stations met een gevarieerd aanbod.

De huidige vergunningen gelden tot 1 September 2024. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om nieuwe vergunningen uit te geven zodat vanaf die datum het in heel Nederland mogelijk is lokale stations via DAB te ontvangen. Om zicht te krijgen hoe de definitieve lokale DAB ensembles naar tevredenheid van de publieke en commerciële stations kunnen worden gerealiseerd organiserden we een onderzoek. Door middel van een uitgebreide vragenlijst kon men de ervaringen met de huidige lokale uitzendingen en de wensen voor de nieuwe situatie vanaf volgend jaar September met ons delen. 

De verkregen gegevens zijn nu verwerkt : zie wensen lokale DAB vanaf 2024.

Het doel van deze website is om de bekendheid met en uitrol van lokale DAB uitzendingen te verbeteren en te ondersteunen.

Voor luisteraars hebben we informatie over DAB ontvangers. Een overzicht van lokale DAB uitzendingen wordt bijgehouden op de website radio-tv-nederland.nl. Klik op de kaart op de regio waarvan U de informatie wilt verkennen om de detailpagina te openen.

Voor vergunninghouders verzamelen we nuttige informatie onder de noemer ‘wegwijzer’

Voor meer informatie stuur een email via info@DABlokaal.nl .