Check je ID !

Verbeter ontvangst door juiste signalering

Ieder radiostation wil natuurlijk zo goed mogelijk ontvangen worden door de luisteraars. In het verleden is daarom voor FM ontvangst het RDS systeem ontwikkeld, dat er bij voorbeeld voor zorgt dat de ontvanger de naam van het station kan weergeven.

Naast de stationsnaam en ‘Radiotekst’ kan het RDS systeem o.a. ook een ‘Program-ID’ meezenden, zodat een ontvanger kan herkennen of signalen die van verschillende zenders ontvangen worden van hetzelfde of juist van een ander station zijn. Op basis hiervan kan dan omgeschakeld worden naar een andere frequentie waarop het station beter te ontvangen is. Deze ‘Alternative Frequency’ functie is vooral voor autoradios erg handig als men lange ritten maakt en toch hetzelfde programma wil blijven beluisteren.

Voor de lokale omroep was het nut van deze functie tot nu toe vaak beperkt: niet veel omroepen hebben méér dan één zender in gebruik. Het is waarschijnlijk daarom dat aan de keuze en juiste instelling van het Program-ID niet al te veel zorg werd besteed.

Echter, nu lokale omroepen ook op DAB kunnen gaan uitzenden wordt het juist instellen van een identiek Program-ID op FM en Service-ID op DAB van belang om een automatische overschakeling naar het best te ontvangen signaal mogelijk te maken. Bij juiste instelling van deze codes kan een autoradio namelijk het programma naadloos laten doorlopen. Ook kan een luisteraar die gewend was via FM te luisteren zo plotseling ontdekken dat het station ook via DAB is te ontvangen.

Bovendien is het voor stations die enkel op DAB uitzenden ook belangrijk om een uniek Service-ID te gebruiken. Indien 2 stations hetzelfde Service-ID gebruiken kan een ontvanger in het gebied waarin beide stations uitzenden plotseling van het ene op het andere station overspringen. Of, als een station via verschillende allotments te beluisteren is, en in ieder allotment een ander Service-ID gebruikt, kan een ontvanger niet ontdekken dat om het station te ontvangen wellicht beter naar signalen uit een andere allotment kan worden overgeschakeld.

Helaas is er géén instantie die deze codes coördineert. Stations kunnen hun eigen code kiezen. Om de stations in staat te stellen hun ontvangst mogelijk te verbeteren door het juist instellen van deze codes hebben we een overzicht gemaakt van in Nederland gebruikte Program-ID en Service-ID codes. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de tabellen op de website radio-tv-nederland.nl . In het overzicht zijn met een kleurcode de volgende zaken aangegeven:

  • Stations met hetzelfde P/S-ID als andere stations: hierdoor kan het gebeuren dat een ontvanger plotseling overschakelt naar het andere station;
  • Stations waarvan niet alle zenders hetzelfde P/S-ID uitzenden: hierdoor kan de ontvanger niet automatisch de beste ontvangstmogelijkheid selecteren;
  • Stations met een P/S-ID die niet aan de internationale standaard voldoet (voor Nederlandse stations moet deze beginnen met het cijfer 8).

Het overzicht is uitgevoerd als een Excel bestand. De nieuwste versie is hier te downloaden

Indien besloten wordt tot aanpassing van de P/S-ID of gebruik van een nieuw P/S-ID dan stellen we een email bericht daarover op prijs, zodat we te zijner tijd een bijgewerkt overzicht kunnen maken. Ook voor vragen en opmerkingen kunt U email sturen aan CheckJeID@DABlokaal.nl .